Đức Long Gia Lai: Nợ quá hạn cả nghìn tỷ vẫn cho vay không bảo đảm hơn 2.400 tỷ đồng

Tập đoàn Đức Long Gia Lai đang gánh khoản nợ quá hạn hơn 1.800 tỷ đồng, lỗ luỹ kế hơn 842 tỷ đồng, song công ty vẫn cho vay không tài sản đảm bảo hơn 2.400 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã CK: DLG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất cho thấy những chỉ số tài chính rất đáng lo ngại.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2021, Tập đoàn Đức Long Gia Lai ghi nhận doanh thu thuần hơn 906 tỷ đồng và tăng khoảng 11% so với cùng kỳ. Trong đó, mảng linh kiện điện tử chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu, tiếp đến là thu phí BOT, bán đá, sản phẩm nông nghiệp và điện thương phẩm.

Trong 6 tháng đầu năm 2021, công ty thu hơn 110 tỷ đồng tiền lãi cho vay, nhưng cũng phải trả trên 180 tỷ đồng chi phí lãi vay các bên.

Mặt khác, kỳ này, công ty ghi nhận 39,7 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh, chi phí doanh nghiệp được tiết giảm mạnh nhờ đó doanh nghiệp ghi nhận 23,4 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 295,6 tỷ đồng.

Đáng chú ý, trong báo cáo tài chính, đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt đã đưa ra nhiều lưu ý có ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của Tập đoàn Đức Long Gia Lai.

Đức Long Gia Lai: Nợ quá hạn cả nghìn tỷ vẫn cho vay không bảo đảm hơn 2.400 tỷ đồng

Tập đoàn Đức Long Gia Lai. (Ảnh: Internet)

Cụ thể, Tập đoàn Đức Long Gia Lai đã cho một số tổ chức, cá nhân vay với số tiền 2.410 tỷ đồng, các khoản cho vay này không có tài sản đảm bảo hoặc bảo lãnh của bên thứ ba.

Đồng thời, tại ngày 30/6/2021, khoản lỗ thuần của Tập đoàn Đức Long Gia Lai là 842 tỷ đồng và tại ngày đó, các khoản nợ ngắn hạn của tập doàn đã vượt quá tổng tài sản ngắn hạn gần 239 tỷ đồng.

Ngoài ra, Tập đoàn Đức Long Gia Lai còn có một số khoản nợ phải trả và vay đã quá hạn thanh toán với tổng giá trị ước tính là 1.808 tỷ đồng. Các điều kiện trên cho thấy sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn.

Chiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất, tại ngày 30/6/2021, tổng nợ của Tập đoàn Đức Long Gia Lai ở mức 5.658 tỷ đồng. Các chủ nợ lớn là BIDV, Vietinbank, Sacombank, một số khoản nợ được đảm bảo bằng tài sản cá nhân của vợ chồng ông Bùi Pháp – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho biết, hiện công ty đang xây dựng phương án cấu trúc toàn diện tình hình tài chính, lập kế hoạch và lộ trình thoái vốn các khoản đầu tư kém hiệu quả... tập trung thu hồi các khoản công nợ để thực hiện thanh toán một phần các khoản nợ quá hạn.

Mặt khác, công ty cũng đang phối hợp với các ngân hàng cơ cấu lại các khoản nợ gốc, miễn giảm lãi; công ty cũng đẩy nhanh tiến độ hoàn thành pháp lý của dự án thuỷ điện, điện mặt trời và điện gió để tìm kiếm đối tác huy động vốn hoặc chuyển nhượng một phần dự án để tất toán các khoản nợ quá hạn trong thời gian sắp tới chậm nhất đến ngày 31/12/2023.

Ban lãnh đạo Tập đoàn Đức Long Gia Lai khẳng định tình hình sản xuất kinh doanh vẫn đang hoạt động ổn định, đảm bảo doanh thu và lợi nhuận hàng năm theo kế hoạch.

"Chúng tôi tin rằng cơ sở hoạt động liên tục là thích hợp trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2021 và xác nhận rằng chúng tôi đã nhận được sự cam kết chính thức từ các thành viên góp vốn về việc cung cấp cho tập đoàn các hỗ trợ tài chính cần thiết để có thể thanh toán đầy đủ các nghĩa vụ nợ đến hạn trong thời gian ít nhất 12 tháng kể từ ngày kết thúc từ kỳ kế toán", ban lãnh đạo Tập đoàn Đức Long Gia Lai cho biết.

Tin liên quan