Tin bão trên Biển Đông

Tin bão trên Biển Đông

Bão di chuyển theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km, đi vào đất liền tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc) và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.
Nhà tài trợ